Dagbesteding

Er is altijd volop werk in het boerenbedrijf, met schapen, koeien, paarden, pony’s, varkens, geiten, honden, poezen, kippen, eenden en nog een heleboel andere dieren. Voor iedere deelnemer wordt gezocht naar werkzaamheden die passen bij zijn of haar mogelijkheden. Dit kan zwaar werk zijn, zoals dieren voeren en stallen uitmesten. Maar er is ook ander belangrijk werk, zoals eieren rapen, lammetjes de fles geven en het verzorgen van de volierevogels.

Je mag ook kaarsen maken in de kaarsenmakerij. Die kaarsen verkoop je in het boerderijwinkeltje waar ook veel andere boerderijproducten te koop zijn. Zoals de zelfgemaakte jam en appelmoes, de eieren van kippen en eenden, het boerderijvlees van Hoeve Paradij, maar ook bijvoorbeeld de nestkastjes en de vogelhuisjes die in de timmerwerkplaats worden gemaakt.

Ook het werken in de kas en de moestuin hoort erbij. Het zaaien en planten in het voorjaar, het wieden en schoffelen en het oogsten van de heerlijkste groenten, kruiden en vruchten.

Als je het mooi vindt, is het  bedienen van gasten in het restaurant en op het terras ook een mogelijke activiteit op Hoeve Paradij.

Begeleiding

Deelnemers worden bij hun dagbesteding ondersteund door professionele begeleiders. Er wordt steeds gekeken wat een individu al kan, om van daaruit te werken aan weerbaarheid, vaardigheden en vooral zelfvertrouwen. We streven er naar dat de deelnemer geniet. De begeleiding is meestal in een groepje maar kan soms ook een individueel karakter hebben.

Wanneer

Hoeve Paradij is op elke werkdag open voor dagbesteding. Van 9.00 – 16.00 uur

JongLeren

Soms lukt een gewone school niet meer. Dan is er behoefte aan een andere vorm van leren en een andere manier van begeleiden.

Paradij JongLeren  kan dan voor korte of langere tijd een oplossing zijn. In nauw overleg met de betrokken leerplichtambtenaar, de school van herkomst en eventuele hulpverleners zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden vinden we vaak, samen met onze orthopedagoog en onze leercoach. Meestal komt er zo weer zicht op een startkwalificatie of een route terug naar regulier onderwijs.

Bekostiging van een plek in Paradij JongLeren kan vaak vanuit Jeugdwet of een Wlz-budget. Ook de school van herkomst draagt bij in de kosten.

AmbulanteBegeleiding

Een ambulant begeleider kan je ondersteunen bij je thuis of op een andere plek. Je wordt geholpen om de regie te voeren over je leven, zodat je zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. Hoeve Paradij biedt zorg op maat. De begeleiding is dan ook gericht op jouw zorgvraag en jouw persoonlijke leefsituatie.
Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met jou op welke manier ondersteuning kan worden geboden. We kijken samen naar wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat er mogelijk is.

BegeleidWonen

Adewerth is een woonzorgvoorziening in het dorp Aduard. In een voormalig schoolgebouw aan de Schoolstraat heeft Hoeve Paradij veertien wooneenheden ontwikkeld.  Veertien mensen die meer of minder hulp nodig hebben in het dagelijks leven kunnen hier begeleid wonen. Ze worden daarbij ondersteund door de woonbegeleiders van Hoeve Paradij. Het gebouw is intern grondig verbouwd, zodat er met behoud van de authentieke sfeer een modern zorggebouw is ontstaan. Een woonzorggebouw met 14 woonunits, appartementen en studio’s, inclusief gemeenschappelijke voorzieningen. Potentiële bewoners dienen te beschikken over een zorgbudget dat in overeenstemming is met de zorgvraag. Ook is een passende dagbesteding gewenst. Die dagbesteding hoeft echter niet op zorgboerderij Hoeve Paradij ingevuld te worden. Belangstellenden kunnen via de contactpagina reageren.

Volg ons op Facebook

Adres

Hoeve Paradij

Friesestraatweg 9 – 9831 TB Aduard

E-mail
mail@hoeveparadij.nl

Telefoon
050-4031107
06-36407284

Inschrijfnummer KvK 02100902