JongLeren

Soms lukt een gewone school niet meer. Dan is er behoefte aan een andere vorm van leren en een andere manier van begeleiden.

Paradij JongLeren  kan dan voor korte of langere tijd een oplossing zijn. In nauw overleg met de betrokken leerplichtambtenaar, de school van herkomst en eventuele hulpverleners zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden vinden we vaak, samen met onze orthopedagoog en onze leercoach. Meestal komt er zo weer zicht op een startkwalificatie of een route terug naar regulier onderwijs.

Bekostiging van een plek in Paradij JongLeren kan vaak vanuit Jeugdwet of een Wlz-budget. Ook de school van herkomst draagt bij in de kosten.

 

Volg ons op Facebook

Adres

Hoeve Paradij

Friesestraatweg 9 – 9831 TB Aduard

E-mail
mail@hoeveparadij.nl

Telefoon
050-4031107
06-36407284

Inschrijfnummer KvK 02100902